#002 Onderwijs met Jet de Ranitz - InHolland en Helma van der Hoorn - Saks basisscholengemeenschap

#002 Onderwijs met Jet de Ranitz - InHolland en Helma van de...

Nieuw Bestuur Dutch Circular Leadership Podcast

Share:
Share:
Ook binnen het onderwijs is circulariteit een thema, maar hoe ziet men dat binnen de beroepsgroep? In de tweede aflevering van NieuwBestuur Dutch Circular Leadership spraken Glenn van der Burg en Mildred Hofkes met Jet de Ranitz van Hogeschool Inholland en Helma van der Hoorn van SaKS! De wereld is in transitie: het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien en van lineaire groei is eindig. Simpelweg omdat we maar één planeet hebben. De beweging ...Read More
Ook binnen het onderwijs is circulariteit een thema, maar hoe ziet men dat binnen de beroe...Read More