#06: Hva er egentlig stemmestyrte assistenter og hva kan du bruke de til?

#06: Hva er egentlig stemmestyrte assistenter og hva kan du ...

Norse Podcast - Faglig snakk om teknologi

Share Podcast:
I episode #06 snakker Christoffer og Lasse om hva stemmestyrte assistenter er og hva du kan bruke de til. Hva kan de kan brukes til i dag og hvordan vil det se ut i fremtiden?...
Read More
I episode #06 snakker Christoffer og Lasse om hva stemmestyrte assistenter er og hva du kan bruke de til. Hva kan de kan brukes til i dag og hvordan vil det se ut i fremtiden?...
Read More