#1- Vad är Supported Employment?

#1- Vad är Supported Employment?

Supported Employment Podden

Share Podcast:
Vad är Supported Employment? I detta avsnittet kommer jag gå igenom grunddefinitionen av metoden Supported Employment, för att bättre kunna checka av att man verkligen följer arbetsmetoden i det praktiska arbetet. Jag kommer även att ta upp konkreta modeller och metoder som har vuxit fram och inspirerats av grundmetodiken Supported Employment....
Read More
Vad är Supported Employment? I detta avsnittet kommer jag gå igenom grunddefinitionen av metoden Supported Employment, för att bättre kunna checka av att man verkligen följer arbetsmetoden i det praktiska arbetet. Jag kommer även att ta upp konkreta modeller och metoder som har vuxit fram och inspirerats av grundmetodiken Supported Employment....
Read More