#12 - Intervju med Jonatan Thorvald

#12 - Intervju med Jonatan Thorvald

Wake-Up Calls med Sven-Alex Trygg

Share Podcast:
Att uppleva att allt rycks undan, att gråta varje dag i en hel månad, att känna djup meningslöshet och ifrågasätta både sig själv och samhället, att vara med på "gongbad" och väcka en vibration i magen, och sedan resa sig som fågel Fenix ur askan.Tre tips för dig som är uppvaknande man får du av Jonatan, och när vi går in på vad det är att vara "Äkta Man" dyker det upp riktigt djupa insikter och känslor som ger mig gåshud av bekräftelse. Bara ett...Read More
Att uppleva att allt rycks undan, att gråta varje dag i en hel månad, att känna djup menin...Read More