34. Stresshantering och tidsanalys

34. Stresshantering och tidsanalys

Business & Pleasure

Share Podcast:
Säsongens sista avsnitt handlar om vad vi kan göra för att hantera stress på ett bättre sätt. Du får också lära dig hur du gör en "tidsanalys" som ger inblick i hur mycket tid de olika delarna i ditt liv egentligen tar. ...
Read More
Säsongens sista avsnitt handlar om vad vi kan göra för att hantera stress på ett bättre sätt. Du får också lära dig hur du gör en "tidsanalys" som ger inblick i hur mycket tid de olika delarna i ditt liv egentligen tar. ...
Read More