#4 Implementering - Inget funkar om man aldrig ger det en ärlig chans

#4 Implementering - Inget funkar om man aldrig ger det en är...

Supported Employment Podden

Share:
Min podd-kompis, Annette Baggelin är tillbaks och vi diskuterar vad som krävs för att nå framgångar i ett implementeringsarbete. Hur skall vi tänka kring mål och få med alla på banan för att jobba mot samma mål?Inget funkar om man aldrig ger det en ärlig chans. Så, vad krävs för en lyckad implementering av nytt arbetssätt som exempelvis Supported Employment?
Min podd-kompis, Annette Baggelin är tillbaks och vi diskuterar vad som krävs för att nå framgångar i ett implementeringsarbete. Hur skall vi tänka kring mål och få med alla på banan för att jobba mot samma mål?Inget funkar om man aldrig ger det en ärlig chans. Så, vad krävs för en lyckad implementering av nytt arbetssätt som exempelvis Supported Employment?