46. Vi lyfter psykisk ohälsa hos individer i socioekonomiskt utsatta områden med föreningen SAMsteget

46. Vi lyfter psykisk ohälsa hos individer i socioekonomiskt...

Vi lyfter

Share Podcast:
I dagens avsnitt blir vi gästade av två socionomer som tillsammans med en till har startat föreningen SAMsteget. De har själva en stökig bakgrund kantat av kriminalitet, misstro till samhället och destruktiva förhållningssätt, konstant stress och oro men som vänt det till något bra. Idag har de lyckats bryta mönstret och studerat på akademisk nivå samt forskat inom fältet. Problematiken i socioekonomiskt utsatta område var väl känt och de ville se en förändring som de nu håller på att skapa. 
...Read More
I dagens avsnitt blir vi gästade av två socionomer som tillsammans med en till har startat föreningen SAMsteget. De har själva en stökig bakgrund kantat av kriminalitet, misstro till samhället och destruktiva förhållningssätt, konstant stress och oro men som vänt det till något bra. Idag har de lyckats bryta mönstret och studerat på akademisk nivå samt forskat inom fältet. Problematiken i socioekonomiskt utsatta område var väl känt och de ville se en förändring som de nu håller på att skapa. 
...Read More