5. Det koloniala arvet - del 2

Share:

Listens: 0

Peter&Maria

News & Politics


Gustaf III – fin, kultiverad! – Marias essä om den svenske kungen och St Bartholemy. Vi pratar om Sveriges roll i slavhandeln genom Gustaf III:s förvärvande av kolonin St.Barth i Västindien. Samtal om koloniseringen av Nordamerika med utgångspunkt från de folkförflyttningar och massakrer som skedde mot ursprungsbefolkningen. Sand Creek-massakern, Slaget vid Little Bighorn, Andedansen och Wounded Knee lyfter vi särskilt fram. Dessutom tar vi upp den etniska rensning som skedde i östra USA under 1830- och -40-talen.