60/2019. Henric Bagerius och Kerstin Alnebratt

60/2019. Henric Bagerius och Kerstin Alnebratt

Se människan

Share:
Share:
Historikern Henric Bagerius talar med Kerstin Alnebratt om sin bok Korsettkriget, om en del av kvinnokampen som få känner till. En  grupp Stockholmskvinnor gjorde på 1880-talet uppror mot det modeslaveri de var utsatta för. Frågor om kropp, svenskhet, kvinnlighet, frihet och demokrati berörs. Medarrangör: Natur & Kultur
Historikern Henric Bagerius talar med Kerstin Alnebratt om sin bok Korsettkriget, om en de...Read More