62/2019. Tema jämställdhet - problemet med män

62/2019. Tema jämställdhet - problemet med män

Se människan

Share:
Share:
Våra bilder och föreställningar förknippade med manlighet påverkar pojkar och mäns livskvalitet och är en viktig bakomliggande faktor när kvinnor förtrycks och utsätts för sexuellt våld och trakasserier. Samtidigt hörs i dag nykonservativa röster, exempelvis Jordan Peterson, tala om att västvärlden behöver en återgång till en mer traditionell manlighet. I detta panelsamtal medverkar Svenska Dagbladets Ivar Arpi, som arbetar på en bok om genusteor...Read More
Våra bilder och föreställningar förknippade med manlighet påverkar pojkar och mäns livskva...Read More