79. Perspektiv - varför är det viktigt?

Share:

Listens: 0

Make a living - Podden om att göra karriär med hjärtat

Business


Hur man kan jobba aktivt för att få nya perspektiv och varför förmågan att ta perspektiv kan vara avgörande i konflikthantering och i relationsbyggande, ledarskap, framgång och förhandlingar