8. När åsikter ersätter fakta

Share:

Listens: 0

Peter&Maria

News & Politics


Spelar statistik någon roll och hur ska den tolkas? Varför är det så viktigt med korrekta fakta? Vi samtalar om fakta och statistik i allmänhet och Marias numera vitt spridda grafer i synnerhet.   Peter levererar en högst personlig reflektion om återvändande IS-anhängare i förhållande till vår svenska rättsstat.