9. Vid vems sida?

Share:

Listens: 0

Peter&Maria

News & Politics


Hemlöshet är ett stort problem idag. Protestuppropet "Vid din sida" har därför kommit att hamna på mångas läppar. För eller emot. Men hur står det egentligen till med rörelsens målsättning och finns det de som medvetet drar nytta av engagemanget? Och hur ser det egentligen ut?  Vi tar också upp det här med att "plocka körsbär" (cherry picking), en metod som blivit allt vanligare, men som är ett försåtligt och ohederligt sätt att handskas med sanningen.