آلبوم نوزدهم: شما آجرهای این دیوارید - قسمت دوم

آلبوم نوزدهم: شما آجرهای این دیوارید - قسمت دوم

Album | آلبوم

Share:
The story of Pink Floyd’s masterpiece: “The Wall” All Tracks by: Pink Floyd Intro Track: Acid Ghost – The Artist’s High Sponsor 1: Marketinja Website  Sponsor 2: Khonyagar Website      Instagram All prepared by: Bardia Barj Logo and Cover by: Nima Jamali ویدئوی کانال یوتیوب: ده طرح جلد آلبوم که بخاطر مسائل جنسی سانسور شدند ویدئوی کانال یوتیوب: ماجرای کنسرت جنجالی پینک فلوید در ونیز پست وبلاگ آلبوم: پینک فلوید و نگاهی به آلبوم رودخانه‌ی بی‌پایان Album Podcast Website Album Podcast Youtube Channel Telegram    Twitter    Instagram حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم
...Read More
The story of Pink Floyd’s masterpiece: “The Wall” All Tracks by: Pink Floyd Intro Track: Acid Ghost – The Artist’s High Sponsor 1: Marketinja Website  Sponsor 2: Khonyagar Website      Instagram All prepared by: Bardia Barj Logo and Cover by: Nima Jamali ویدئوی کانال یوتیوب: ده طرح جلد آلبوم که بخاطر مسائل جنسی سانسور شدند ویدئوی کانال یوتیوب: ماجرای کنسرت جنجالی پینک فلوید در ونیز پست وبلاگ آلبوم: پینک فلوید و نگاهی به آلبوم رودخانه‌ی بی‌پایان Album Podcast Website Album Podcast Youtube Channel Telegram    Twitter    Instagram حمایت ریالی از پادکست آلبوم حمایت ارزی از پادکست آلبوم
...Read More