”Allting kommer bli bra” - Knas Hemma: om styrka

”Allting kommer bli bra” - Knas Hemma: om styrka

Unga Berättar podden

Share Podcast:
Knas Hemma är en nationell organisation för de som är eller har varit samhällsplacerade som unga. I avsnittet berättar deltagarna om sina erfarenheter av socialtjänsten och placering i familjehem, HVB-hem och jourhem. De delar även med sig av de erfarenheter och styrkor de skulle behövt tidigare i livet genom ett brev till sitt yngre jag. I en krönika fångas tankar om att växa upp för snabbt och en stark dikt sätter ord på hur det kan se ut när d...
Read More
Knas Hemma är en nationell organisation för de som är eller har varit samhällsplacerade som unga. I avsnittet berättar deltagarna om sina erfarenheter av socialtjänsten och placering i familjehem, HVB-hem och jourhem. De delar även med sig av de erfarenheter och styrkor de skulle behövt tidigare i livet genom ett brev till sitt yngre jag. I en krönika fångas tankar om att växa upp för snabbt och en stark dikt sätter ord på hur det kan se ut när d...
Read More