اپیزود پانزدهم – مردگان حرف نمی‌زنند قسمت اول

اپیزود پانزدهم – مردگان حرف نمی‌زنند قسمت اول

On podcast پادکست آن

Share Podcast:
اولین قسمتِ داستان واقعیِ "مردگان حرف نمی‌زنند"، داستان نیک، که با سر هم کردن داستان به قتل و تجاوز متهم میشه.اسپانسر این اپیزود: فست دیکشنریصفحه اینستاگرام فست دیکشنری: https://www.instagram.com/fastdictionary/سایت و لینک دانلود فست دیکشنری: https://fastdic.com/ دونیت به پادکست آن در سایت حامی باش: https://hamibash.com/onpodcastاینستاگرام: https://Instagram.com/_u/thisisonpodcastتوییتر: https://twitter.com/thisisonpodcast موزیک‌های این اپیزود:Pe...
Read More
اولین قسمتِ داستان واقعیِ "مردگان حرف نمی‌زنند"، داستان نیک، که با سر هم کردن داستان به قتل و تجاوز متهم میشه.اسپانسر این اپیزود: فست دیکشنریصفحه اینستاگرام فست دیکشنری: https://www.instagram.com/fastdictionary/سایت و لینک دانلود فست دیکشنری: https://fastdic.com/ دونیت به پادکست آن در سایت حامی باش: https://hamibash.com/onpodcastاینستاگرام: https://Instagram.com/_u/thisisonpodcastتوییتر: https://twitter.com/thisisonpodcast موزیک‌های این اپیزود:Pe...
Read More