Avsnitt 5: ”Vi är på samma plats” – samhällsteologi i praktiken

Avsnitt 5: ”Vi är på samma plats” – samhällsteologi i prakti...

Teologi i tiden

Share:
Share:
Samtalet handlar om hur det vi talar om som samhället framträder i praktiken. Med utgångspunkt i erfarenheter från samverkan mellan Svenska kyrkan och socialtjänsten i Mölndal diskuterar vi hur religiöst, sekulärt, tro, övertygelser och en mängd andra faktorer och aktörer samverkar i täta och komplexa nätverk. Med hjälp av exemplet och antropologen Bruno Latour diskuterar vi problem och utmaningar med att begreppet samhälle ofta används på sätt s...Read More
Samtalet handlar om hur det vi talar om som samhället framträder i praktiken. Med utgångsp...Read More