Bryr politikerne seg om faglige råd?

Bryr politikerne seg om faglige råd?

Transport - På høyt og lavt nivå

Share Podcast:
Politiske beslutninger og gjennomføring stilles opp mot faglige råd og evidens i denne podcastepisoden. Valg av investeringer, vurderingskriterier og faglige utredninger er stikkord for episoden. Torbjørn og Daniel ser på flere kilder som vurderer politikernes praksis med hensyn på de nevnte stikkord....
Read More
Politiske beslutninger og gjennomføring stilles opp mot faglige råd og evidens i denne podcastepisoden. Valg av investeringer, vurderingskriterier og faglige utredninger er stikkord for episoden. Torbjørn og Daniel ser på flere kilder som vurderer politikernes praksis med hensyn på de nevnte stikkord....
Read More