Cơ thể của bạn trong gương? Yêu hay không yêu nói một lời...

Cơ thể của bạn trong gương? Yêu hay không yêu nói một lời...

Khoẻ và Hạnh Phúc

Share Podcast:
Update của Na thời gian qua và 5 điều bạn có thể làm để tạo kết nối với chính cơ thể của mình. Tình yêu bản thân không xuất phát từ việc bạn mua sắm, chăm sóc, skincare mà về việc bạn cảm thấy như thế nào với chính mình? Hãy thử ngồi xuống, vứt bỏ các TAG mà bạn tự gán cho mình, người đời gán cho mình để xem mình thực sự là ai, như thế nào nhé.
Update của Na thời gian qua và 5 điều bạn có thể làm để tạo kết nối với chính cơ thể của m...Read More