De Toekomst

Share:

Listens: 0

De Linkse Mannen lossen het op

Arts


Klimaatverandering, vergrijzing, de overstap naar hernieuwbare energie, een nijpend tekort aan woningen en de noodzakelijke verduurzaming van de landbouw: er komt nogal wat op ons af. Stuk voor stuk gaan deze opgaven ons landschap en onze levensstijl veranderen. Moeten we daar chagrijnig van worden? Welnee. Het is de hoogste tijd voor een optimistisch toekomstbeeld! Dat positieve beeld wil het College van Rijksadviseurs graag schetsen. Het maakte Panorama Nederland: een aantrekkelijk toekomstperspectief. Een vooruitblik op een vernieuwd Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. Met Panorama Nederland is de verbeelding aan zet, met het verlangen als motor. Echt iets voor de Linkse Mannen om eens stevig het fileermes in te zetten. In deze special lieten Bram en Wilbert zich verleiden door Panorama Nederland. Maar bovenal gingen ze op zoek naar de vertaling van het programma naar Groningen, stad en provincie. Hoe ziet het Groningen van morgen eruit? Ze bespraken het met Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt, Marco Glastra van Groninger Landschap, en gedeputeerden Mirjam Wulfse (VVD) en Henk Staghouwer (CDA). Meer? bit.ly/linkse-mannen