Eluwina, tu Alternatywka i Jesieniara! | GLITTER BOMB

Eluwina, tu Alternatywka i Jesieniara! | GLITTER BOMB

Notatki z codzienności

Share Podcast:
Słowami roku 2019 zostały eluwina, altarnatywna i jesieniara. Razem z Anitą, w cyklu GLITTER BOMB opowiemy Wam o tym jak nie oszaleć w czasach, gdy wszystko się "anglojęzyczy". Przybliżymy też istotę piękna ćwierćtuszy wieprzowej, pszenżyta oraz tucznika. Szacunek!
Słowami roku 2019 zostały eluwina, altarnatywna i jesieniara. Razem z Anitą, w cyklu GLITT...Read More