EP81 Case Study of Lean

EP81 Case Study of Lean

CM Smart Innovation Podcast

Share Podcast:
หลังจากที่ได้พูดถึงหลักการแนวคิด Lean ไปหลาย Episode สำหรับ EP81 นี้ ผมจึงอยากขอแชร์ประสบการณ์กรณีศึกษาโรงงานแห่งหนึ่งที่ได้นำเอาแนวคิด Lean ไปใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ได้เกินคาดสูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งสามารถลดความสูญเสียและเพิ่มกำลังการผลิตได้จากวันละ 2 Batch เป็นวันละ 8-10 Batches เลยทีเดียว เรียกได้ว่ากำลัง/ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าตัว โดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือขยายโรงงานใดๆทั้งสิ้น??? รับฟังไดใน EP81 นี้นะครับ Doing Lean, Being Le...Read More
หลังจากที่ได้พูดถึงหลักการแนวคิด Lean ไปหลาย Episode สำหรับ EP81 นี้ ผมจึงอยากขอแชร์ประสบก...Read More