EP88 Active Listening ??

EP88 Active Listening ??

CM Smart Innovation Podcast

Share Podcast:
ทักษะการฟัง หลายคนคิดว่าเป็นทักษะพื้นฐาน ที่คนหูไม่หนวก ก็มีทักษะนี้มาตั้งแต่เกิด จนละเลยไม่ได้สนใจฝึกฝนให้เป็นผู้ฟังที่ดี?? EP 88 นี้ ผมจึงนำเรื่อง ACTIVE LISTENING มาแบ่งปัน เพื่อให้เราเป็นผู้ฟังที่สามารถฟังได้อย่างตั้งใจ เข้าอกเข้าใจผู้อื่น ฟังให้ได้ยินถึงความเชื่อ ความรู้สึก หรือข้อความอื่นๆที่แม้ผู้พูดไม่ได้เล่าให้เราฟัง อีกทั้งทักษะ Actvie Listening เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญมากกกกก ที่ผู้บริหารฝึกฝนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้ท่านสาม...Read More
ทักษะการฟัง หลายคนคิดว่าเป็นทักษะพื้นฐาน ที่คนหูไม่หนวก ก็มีทักษะนี้มาตั้งแต่เกิด จนละเลยไ...Read More