Episod 10: Vad är ett barn?

Episod 10: Vad är ett barn?

Enkla frågor, svåra svar

Share Podcast:
Avsnitt 10: Vad är ett barn? Omkring 20 personer intervjuas om deras tankar kring vad ett barn är. Svaren från intervjuerna är sammansatta till ett samtal som spänner över alla möjliga inställningar och åsikter. Frågan om människan hänger också tätt samman med avsnitt 9: "Vad är en människa?" Precis som de tidigare avsnitten följs samtalet av ett kortare meditativt musikstycke där det finns möjlighet att fundera över sin egen inställning till frå...Read More
Avsnitt 10: Vad är ett barn? Omkring 20 personer intervjuas om deras tankar kring vad ett ...Read More