Episod 9: Vad är en människa?

Episod 9: Vad är en människa?

Enkla frågor, svåra svar

Share Podcast:
Avsnitt 9: Vad är en människa? Omkring 20 personer intervjuas om vad en människa är. Svaren från intervjuerna är sammansatta till ett samtal som spänner över alla möjliga inställningar och åsikter. Frågan om människan hänger också tätt samman med avsnitt 10: "Vad är ett barn?" Precis som de tidigare avsnitten följs samtalet av ett kortare meditativt musikstycke där det finns möjlighet att fundera över sin egen inställning till frågan. Hur tänker ...Read More
Avsnitt 9: Vad är en människa? Omkring 20 personer intervjuas om vad en människa är. Svare...Read More