Episode 10 - Klage, norske uttrykk og fleip eller fakta

Share:

Listens: 0

Skoleslutt

Comedy


Det Stian og Øivind driver med blir langt merke til og ikke alle er like fornøyd med det vi gjør. Vi utdannet lærere, men denne podcasten handler om vår fritid og skal ikke forveksles med lærerrollen vi har på skolen og i klasserommet. Øivind har sett på Youtube og kommet over et morsomt klipp om en portugiser som har flyttet til Norge. Om du vil se på klippet vi snakker om(Mon Amie): https://www.youtube.com/watch?v=A9fI8y4XUk4 Ikke glem at vi har fleip eller fakta og Stian klikker...