Forretningsmodellering med lean canvas (Episode 5)

Forretningsmodellering med lean canvas (Episode 5)

Produktledelse: Skjær vekk skiten

Share Podcast:
Dagens gjest er Mads Mobæk, gründeren bak en nylig lansert todo-app som heter Mente. Mads har i 10 år vært utvikler i konsulentbransjen, hvor han har drevet med innovasjonsprosjekter.Et sentralt verktøy i oppstartsfasen til nye produkter og tjenester er et lean canvas. I denne episoden prater vi om Mente og forretningsmodellen sett fra perspektivet til et lean canvas. Samtidig skal vi høre litt om hvordan todo-appen Mente gikk fra å være et sideprosjekt, til å bli en satsning på heltid.
...Read More
Dagens gjest er Mads Mobæk, gründeren bak en nylig lansert todo-app som heter Mente. Mads har i 10 år vært utvikler i konsulentbransjen, hvor han har drevet med innovasjonsprosjekter.Et sentralt verktøy i oppstartsfasen til nye produkter og tjenester er et lean canvas. I denne episoden prater vi om Mente og forretningsmodellen sett fra perspektivet til et lean canvas. Samtidig skal vi høre litt om hvordan todo-appen Mente gikk fra å være et sideprosjekt, til å bli en satsning på heltid.
...Read More