Forskningsseminarium - Tema Handel

Forskningsseminarium - Tema Handel

Forskning från Högskolan Dalarna

Share Podcast:
"Är det möjligt att Norra Backa inte blir ett lyft för Borlänge centrum?" I Sverige växer fler och fler köpcentra upp. Är de av godo som viktiga magneter för att locka konsumenter till mindre orter utanför storstadsområdena? Eller bidrar de tvärtom till en negativ utveckling av centrumhandeln? Johan Håkansson, lektor i kulturgeografi och Madelen Lagin, doktorand i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna, presenterar aktuell forskning kring handel o...
Read More
"Är det möjligt att Norra Backa inte blir ett lyft för Borlänge centrum?" I Sverige växer fler och fler köpcentra upp. Är de av godo som viktiga magneter för att locka konsumenter till mindre orter utanför storstadsområdena? Eller bidrar de tvärtom till en negativ utveckling av centrumhandeln? Johan Håkansson, lektor i kulturgeografi och Madelen Lagin, doktorand i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna, presenterar aktuell forskning kring handel o...
Read More