Helheten a och o för en lyckad skattereform

Helheten a och o för en lyckad skattereform

Nordea Markets Insights SE

Share Podcast:
Påtagligt sänkt inkomstskatt, ett ordentligt omtag om fastighetsskatten och enhetlig moms är några förslag. Klas Eklund har på uppdrag av ESO, en expertgrupp under Finansdepartementet, lagt fram ett reformförslag. Lyssna till ett samtal mellan Annika Winsth och Klas Eklund där såväl syfte som utmaningar och möjligheter diskuteras. Ta del av rapporten 'Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform' av Kla...
Read More
Påtagligt sänkt inkomstskatt, ett ordentligt omtag om fastighetsskatten och enhetlig moms är några förslag. Klas Eklund har på uppdrag av ESO, en expertgrupp under Finansdepartementet, lagt fram ett reformförslag. Lyssna till ett samtal mellan Annika Winsth och Klas Eklund där såväl syfte som utmaningar och möjligheter diskuteras. Ta del av rapporten 'Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform' av Kla...
Read More