Học tiếng anh sớm (1/2018)

Học tiếng anh sớm (1/2018)

Hoc5p

Share Podcast:
Record lần đầu tiên. Chưa có kinh nghiệm nên còn hơi bựaChủ đề: Tiếng Anh Nghe nói đọc sách của Bộ Giáo Dục là đạt đc 6.5 IELTS
Record lần đầu tiên. Chưa có kinh nghiệm nên còn hơi bựaChủ đề: Tiếng Anh Nghe nói đọc sác...Read More