Hur nära kan man gå?

Hur nära kan man gå?

Fika & Friends

Share:
Samtal blir ofta bättre när vi möts som människor, förstår våra drivkrafter och vad som format oss genom våra liv. Men hur faciliterar vi det samtalet på ett respektfullt sätt? Vi pratar om gränser, känslor och när man faktiskt inte bör dela med sig av sig själv. Fika & Friends leds av Fanny Bergström Buller, Mathilda Hult och Christer Hedberg och är ett samarbete mellan Radicle och &friends.
Samtal blir ofta bättre när vi möts som människor, förstår våra drivkrafter och vad som format oss genom våra liv. Men hur faciliterar vi det samtalet på ett respektfullt sätt? Vi pratar om gränser, känslor och när man faktiskt inte bör dela med sig av sig själv. Fika & Friends leds av Fanny Bergström Buller, Mathilda Hult och Christer Hedberg och är ett samarbete mellan Radicle och &friends.