Je li suplementacija vitamina D u trudnica korisna ili štetna?

Je li suplementacija vitamina D u trudnica korisna ili štetn...

Cochrane Library: Podcasts (Hrvatski)

Share:
Mnoge trudnice imaju manjak vitamina D i neke će razmišljati o oralnoj nadoknadi istog. U srpnju 2019. Christina Palacios i suradnici s Florida Internacionalnog Sveučilišta u SAD-u su obnovili njihov Cochraneov sustavni pregled o dokazima. Razgovor s glavnom autoricom je prevela doktorica Dubravka Barač, specijalistica pedijatrije, iz KBC-a Osijek, a razgovor će pročitati docentica Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu. 
...Read More
Mnoge trudnice imaju manjak vitamina D i neke će razmišljati o oralnoj nadoknadi istog. U srpnju 2019. Christina Palacios i suradnici s Florida Internacionalnog Sveučilišta u SAD-u su obnovili njihov Cochraneov sustavni pregled o dokazima. Razgovor s glavnom autoricom je prevela doktorica Dubravka Barač, specijalistica pedijatrije, iz KBC-a Osijek, a razgovor će pročitati docentica Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu. 
...Read More