Kdo je Bůh? | Zjevení charakteru // Lukáš Targosz

Kdo je Bůh? | Zjevení charakteru // Lukáš Targosz

Element Podcast Hradec Kralove

Share Podcast:
Po zjevení svého jména Bůh zjevil také svůj svůj charakter v nejčastěji citované pasáži Bible jinými biblickými autory. V této pasáži uvidíme, že Bůh Starého Zákona byl vždy láskou - takto mluví sám o sobě. Bůh je soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. Mojžíš žil okolo roku 1500 před Kristem. V jeho době bohy takto lidé nechápali. Vnímali je jako urážlivé, kruté, vyžadující lidské oběti. JHVH zjevuje sám sebe radi...
Read More
Po zjevení svého jména Bůh zjevil také svůj svůj charakter v nejčastěji citované pasáži Bible jinými biblickými autory. V této pasáži uvidíme, že Bůh Starého Zákona byl vždy láskou - takto mluví sám o sobě. Bůh je soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. Mojžíš žil okolo roku 1500 před Kristem. V jeho době bohy takto lidé nechápali. Vnímali je jako urážlivé, kruté, vyžadující lidské oběti. JHVH zjevuje sám sebe radi...
Read More