Kommunerna står inför stora utmaningar

Kommunerna står inför stora utmaningar

Nordea Markets Insights SE

Share Podcast:
Behoven är påtagliga samtidigt som resurserna är knappa och skulderna stora. Lyssna till ett samtal mellan Annika Winsth chefekonom Nordea och Annika Wallenskog chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner. Disclaimer: All opinions and estimates in this podcast are, regardless of source, given in good faith, and may only be valid as of the stated publication date and are subject to change without notice. The podcast is intended only to provide gene...
Read More
Behoven är påtagliga samtidigt som resurserna är knappa och skulderna stora. Lyssna till ett samtal mellan Annika Winsth chefekonom Nordea och Annika Wallenskog chefsekonom Sveriges Kommuner och Regioner. Disclaimer: All opinions and estimates in this podcast are, regardless of source, given in good faith, and may only be valid as of the stated publication date and are subject to change without notice. The podcast is intended only to provide gene...
Read More