KPN12 Elza Dunkels – Vad kan vi lära av ungas lärande?

KPN12 Elza Dunkels – Vad kan vi lära av ungas lärande?

KPN12 – Kommunikation på nätet

Share Podcast:
Elza utgår från sin forskning kring faror för unga på nätet och det hon där fann gällande lärande. Hon talar kring lärandemodeller, lärandemiljöer och behovet av pedagogisk uppfinningsrikedom i ljuset av nätet som arena. www.du.se/kpn12...
Read More
Elza utgår från sin forskning kring faror för unga på nätet och det hon där fann gällande lärande. Hon talar kring lärandemodeller, lärandemiljöer och behovet av pedagogisk uppfinningsrikedom i ljuset av nätet som arena. www.du.se/kpn12...
Read More