KPN12 intervju med Elza Dunkels

KPN12 intervju med Elza Dunkels

KPN12 – Kommunikation på nätet

Share Podcast:
Vi intervjuar Elza Dunkels, en av föreläsarna vid konferensen Kommunikation på nätet. Elza utgår från sin forskning kring faror för unga på nätet och det hon där fann gällande lärande. Hon talar kring lärandemodeller, lärandemiljöer och behovet av pedagogisk uppfinningsrikedom i ljuset av nätet som arena. www.du.se/kpn12...
Read More
Vi intervjuar Elza Dunkels, en av föreläsarna vid konferensen Kommunikation på nätet. Elza utgår från sin forskning kring faror för unga på nätet och det hon där fann gällande lärande. Hon talar kring lärandemodeller, lärandemiljöer och behovet av pedagogisk uppfinningsrikedom i ljuset av nätet som arena. www.du.se/kpn12...
Read More