KPN12 Kristina Alexanderson - Källkritik på nätet

KPN12 Kristina Alexanderson - Källkritik på nätet

KPN12 – Kommunikation på nätet (HD)

Share:
Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan på .SE, talar om källkritik i digitala medier och hur vi hanterar, värderar och förhåller oss till dessa källor. Under föreläsningar tas vi genom referenser till Aftonbladet, Google, Wikipedia och Kristinas egna fotografier. www.du.se/kpn12
...Read Less
Kristina Alexanderson, chef för Internet i skolan på .SE, talar om källkritik i digitala medier och hur vi hanterar, värderar och förhåller oss till dessa källor. Under föreläsningar tas vi genom referenser till Aftonbladet, Google, Wikipedia och Kristinas egna fotografier. www.du.se/kpn12
...Read Less