Лекција 01 - Tоа е брилјантна идеја!

Лекција 01 - Tоа е брилјантна идеја!

Deutsch – warum nicht? Серија 4 | Учење германски | Deutsche Welle

Share:
Позади кулисите- Андреас во студиото за снимање Граматички дел: повторување: местото на зборовите во реченицата.
Позади кулисите- Андреас во студиото за снимање Граматички дел: повторување: местото на зборовите во реченицата.