Лекција 07 - Едно мултикултурно општество

Лекција 07 - Едно мултикултурно општество

Deutsch – warum nicht? Серија 4 | Учење германски | Deutsche Welle

Share:
Приказната за дарежливиот пруски крал... Граматички дел: зависни реченици (III): финални реченици со um...zu
Приказната за дарежливиот пруски крал... Граматички дел: зависни реченици (III): финални реченици со um...zu