Лекција 09 - За мене банани!

Лекција 09 - За мене банани!

Deutsch – warum nicht? Серија 2 | Учење германски | Deutsche Welle

Share:
Фрижидерот на Андреас е повторно празен.. Граматички дел: нулти член
Фрижидерот на Андреас е повторно празен.. Граматички дел: нулти член