man van 200 miljard

Share:

Listens: 0

PaulMiddellijn - Personal Mission

Arts


Volstrekt idioot hoe de Veeplee van Suriname tracht om het leengedrag van Suriname te verdedigen door een bedrag van 200 miljard aan niet ontgonnen grondstoffen aan te voeren als basis voor een failliete economie . Dit is een belediging aan de mensen in Surinamer die zich niet laten gebruiken als onnadenkend vee. Hoe haalt zo een man dat in zijn hoofd. Troost u dit is typisch iemand die gevangen zit in zijn eigen zwaar overtrokken ego en denkt dat hij de god zelve is...deze mens wordt geleid door onzekerheid...