Μάθημα 20 - Σας έχω κρατήσει δωμάτιο

Μάθημα 20 - Σας έχω κρατήσει δωμάτιο

Deutsch - warum nicht? Σειρά 2 | Μαθαίνω γερμανικά | Deutsche Welle

Share:
Μια άτυχη ημέρα για τον κ. Μίλερ Κεφάλαιο Γραμματικής: Η δοτική (3ο Μέρος)
Μια άτυχη ημέρα για τον κ. Μίλερ Κεφάλαιο Γραμματικής: Η δοτική (3ο Μέρος)