Επίσκεψη στον ασθενή γιατρό δρ. Τίρμαν… Κεφάλαιο Γραμματικής: Παρακείμενος μη χωριζόμενων ρημάτων
Επίσκεψη στον ασθενή γιατρό δρ. Τίρμαν… Κεφάλαιο Γραμματικής: Παρακείμενος μη χωριζόμενων ρημάτων