Μάθημα 25 - ρείτε να μου δώσετε και πετσέτες;

Μάθημα 25 - ρείτε να μου δώσετε και πετσέτες;

Deutsch - warum nicht? Σειρά 2 | Μαθαίνω γερμανικά | Deutsche Welle

Share Podcast:
Ο Αντρέας, ο δρ. Τίρμαν και η κ. Μπέργκερ σχεδιάζουν μια κρουαζιέρα Κεφάλαιο Γραμματικής: Ρήματα με δοτική και αιτιατική...
Read More
Ο Αντρέας, ο δρ. Τίρμαν και η κ. Μπέργκερ σχεδιάζουν μια κρουαζιέρα Κεφάλαιο Γραμματικής: Ρήματα με δοτική και αιτιατική...
Read More