Menjadi Orang Tua Sesungguhnya.

Share:

Listens: 0

Akara (Raka dan Hera)

History


Kita ingin menjadi orang tua yang sesungguhnya. Bukan hanya melihat dari jarak jauh ataupun mendengar hanya dari 'katanya'.