Mission Berlin 13 – Божја помош

Mission Berlin 13 – Божја помош

Mission Europe – Mission Berlin | Учење германски | Deutsche Welle

Share Podcast:
Се чини дека црквата е вистинското место да се дојде до информации. Свештеникот и’ ја објаснува мелодијата на Ана и и’ кажува дека таа е клучот за временската машина. На каква машина мисли тој? По повторното стартување на играта, почнува борбата меѓу Ана и жената во црвено. Кога ќе се појави свештеникот, жената во црвено бега. Тој и’ кажува на Ана дека инспекторот Огур е само ранет и е во болница. Свештеникот и’ ја свири на Ана уште еднаш мелодиј...Read More
Се чини дека црквата е вистинското место да се дојде до информации. Свештеникот и’ ја обја...Read More