Mission Berlin 20 - Od czasu do czasu

Mission Berlin 20 - Od czasu do czasu

Mission Europe - Mission Berlin | Nauka niemieckiego | Deutsche Welle

Share:
Share:
Anna nie wie, do jakiego wydarzenia historycznego nie chce dopuścić organizacja RATAVA. Gracz każe Annie powrócić do roku 2006, a następnie cofnąć się do roku 1989. Czy nie okaże się to zgubne w skutkach? Paul nie pozwala powrócić Annie do roku 2006 bez namiętnego pożegnania. Anna ma już tylko 35 minut na wypełnienie swojej misji, a nadal nie wie, które wydarzenie organizacja RATAVA chce wymazać z historii. Anna i gracz uświadamiają sobie, że głó...Read More
Anna nie wie, do jakiego wydarzenia historycznego nie chce dopuścić organizacja RATAVA. Gr...Read More