Mission Berlin 24 – Часовникот отчукува

Mission Berlin 24 – Часовникот отчукува

Mission Europe – Mission Berlin | Учење германски | Deutsche Welle

Share Podcast:
Ана ја наоѓа металната футрола, што ја скри во 1961 година, но не може да ја отвори, бидејќи е ’рѓосана. Најпосле, сепак успева да ја отвори и во неа наоѓа стар клуч. Дали е тоа клучот за тајната? Времето лета, а Ана мора да ја отвори металната футрола. Но, соиграчот ја предупредува да не ја отвора футролата во туѓо присуство. Најпосле, таа во футролата наоѓа стар ’рѓосан клуч. Но, мора колку што е можно побргу да се врати во 2006 година, за да с...Read More
Ана ја наоѓа металната футрола, што ја скри во 1961 година, но не може да ја отвори, бидеј...Read More