Muqaddimah

Muqaddimah

Podcast Kita 88

Share:
Welcome to Podcast Kita 88! Episode Pertama ini Kita namakan sebagai Muqaddimah atau Pembukaan. Berbincang tentang awal-mula perkenalan Kita berdua pada suatu Institusi Pendidikan di salah satu Kota di Jawa Timur. Kita banyak menemukan keunikan disana yang pastinya lain daripada yang lain. Akhirulkalam, Kita sebagai Podcaster mengucapkan, "Selamat Mendengarkan!"
...Read Less
Welcome to Podcast Kita 88! Episode Pertama ini Kita namakan sebagai Muqaddimah atau Pembukaan. Berbincang tentang awal-mula perkenalan Kita berdua pada suatu Institusi Pendidikan di salah satu Kota di Jawa Timur. Kita banyak menemukan keunikan disana yang pastinya lain daripada yang lain. Akhirulkalam, Kita sebagai Podcaster mengucapkan, "Selamat Mendengarkan!"
...Read Less