Öppna forskningsdata – spännande och skrämmande

Öppna forskningsdata – spännande och skrämmande

I digitaliseringens framkant

Share Podcast:
Att göra sina forskningspublikationer fritt tillgängliga är numera en självklarhet inom många discipliner. Nu kommer nästa steg: att tillgängliggöra den data som forskningen genererat. Men vad innebär detta för forskaren? Med Christian Stråhlman och Jonas Fransson....
Read More
Att göra sina forskningspublikationer fritt tillgängliga är numera en självklarhet inom många discipliner. Nu kommer nästa steg: att tillgängliggöra den data som forskningen genererat. Men vad innebär detta för forskaren? Med Christian Stråhlman och Jonas Fransson....
Read More